Prvi projektni sastanak

Projekt Think Differently & Act Differenty predstavljen u Vukovaru

Dana 20. svibnja ove godine u Vukovaru, u prostorijama Društvenog centra u Borovu Naselju, predstavljen je Erasmus+ projekt Think Differently & Act Differently (NO 2021 -1-RO01-KA220-ADU-000030224) kojeg udruga Inova provodi od veljače 2022.  

Povodom posjeta njemačkog profesora Andreasa Fatha, koji pliva Dunavom, istražujući razinu mikroplastike u rijeci i podižući svijest javnosti o problemima onečišćenja naših rijeka, nekoliko lokalnih udruga iz Vukovara organiziralo je niz događanja za važnost održivog načina života.

Kako je glavni cilj projekta Think Differently & Act Differently u skladu s tim načelima, naša se udruga pridružila događanju u Vukovaru kako bismo predstavili naš projekt u kojem su nam partnerske organizacije iz Rumunjske, Španjolske, Grčke i Portugala.

Projekt financira Europska komisija iz programa Erasmus+, trajat će do siječnja 2024. godine, a u sklopu projekta osposobit ćemo nekoliko lokalnih trenera koji će s obiteljima iz Vukovara voditi radionice za učenje novih vještina održivog življenja. U sklopu projekta radit ćemo na online edukativnoj platformi na kojoj ćemo postavljati inovativne edukativne materijale koji će se moći koristiti nakon projekta i koji će biti dostupni široj javnosti.