Organizacija

INOVA je organizirana kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, te ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Tijela upravljanja udrugom su:

Predsjednica: Jasmina Šahović Žabka
Direktorica razvoja i programa: Ivana Bertić Bulić
Izvršna direktorica: Jelena Milić

Opći podaci:

OIB: 34925105227
Registarski broj: 16002258
Matični broj: 4909593
ID organizacije: E10222175
PIC broj: 897087720

Banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb
IBAN: HR1123600001102691807

Računovodstvo udruge vodi knjigovodstveni servis: Vers-konto d.o.o. Vukovar