Osvještavanje i zagovaranje prava žena i prava LGBTIQ+ osoba

Proteklih dana, u sklopu našeg projekta RIGHT aplikacija, naše članice sudjelovale su na edukaciji o osvještavanju i zagovaranju prava žena i prava LGBTIQ+ osoba u organizaciji Centra za građanske inicijative Poreč. Razgovarali smo o rodu i stereotipima i njihovim negativnim aspektima te o svakodnevnom seksizmu i načinima borbe protiv diskriminacije.

Koordinator projekta je udruga Nansen Dialog Centar a ostale organizacije s kojima radimo na ovom projektu su: Centar za građanske inicijative Poreč , DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč, Industrijsko-obrtnička škola Pula, Tehnička škola Ruđera Boškovića i Prirodoslovna gimnazija Osijek, Tehnička škola Nikola Tesla Vukovar i Åretta ungdomskole.

Projekt PRAVA aplikacija je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt traje od studenog 2022. do prosinca 2023.

@Active Citizens Fund Hrvatska #acfcroatia #acfhrvatska #acfprojekti